Hvad Betyder Sprogkundskaber På Et CV?

Pixabay

Hvad betyder sprogkundskaber på et CV? Når du angiver dine sprogkundskaber på dit CV, så viser du, hvor gode dine evner er indenfor det pågældende sprog. Der er her både tale om det enkelte sprog på skrift og i tale.

I en række tilfælde kan dine sprogkundskaber være det, der er afgørende for, om du for det enkelte job eller ej, da de kan spille en stor rolle ud udførelsen af jobbet. Læs her mere om hvordan dine sprogkundskaber kan bruges på dit CV.

Hvorfor fortælle om sine sprogkundskaber på et CV?

Når man angiver sine sprogkundskaber på sit CV, fortæller man modtageren af CV'et, hvor god man er til at tale og skrive det enkelte sprog. Det kan være relevant i forhold til jobs, hvor der anvendes forskellige sprog, eller at anvendelsen af det enkelte sprog skal opfylde et bestemt niveau for at være brugbart.

  • 0 = Ingen kundskaber
  • 1 = Basis
  • 2 = Begrænset
  • 3 = Gode kundskaber
  • 4 = Særdeles gode kundskaber
  • 5 = Modersmål

Husk at du altid kan blive bedt om en sproglig test, hvis det job du søger om, kræver bestemte sproglige kundskaber indenfor et bestemt sprog.

Modersmål står som det bedste sprogkundskabsniveau. Angiver du, at du kan et sprog på modersmålsniveau, så betyder det, at du bruger det dagligt, ikke har en accent, samt at du kan hjælpe andre med oversættelser. Det betyder derudover også, at du skal kunne tale og skrive det pågældende sprog korrekt.

Undlad at angive sprog, hvor du ingen kundskaber har eller blot har basiskundskaber, da dine kundskaber her så er så begrænsede, at de næppe er relevante.